VACATURE SECRETARESSE? WWW.UCEDA.NL
DIENSTEN
WERKERVARING
CONTACT MET UCEDA MANAGEMENT SUPPORT

Interim secretaresse & Kabinetszaken
DIENSTEN

Waarmee kan Uceda Management Support kan u van dienst zijn?

 • Als vervanging bij ziekte of afwezigheid van bestuurssecretaresse, directiesecretaresse of office manager
 • Als freelance secretaresse bij projecten
 • Als interim secretaresse bij vacatures directiesecretaresse
 • Bij piekmomenten
 • Bij het opzetten/herstructureren van uw secretariaat
 • Bij de planning & organisatie van evenementen, heidagen & businessmeetings

Voor de nonprofit sector biedt Uceda Management Support u naast bovengenoemde activiteiten nog de volgende specialisaties:

 • Kabinetszaken
 • Bestuurssecretaresse
 • Opzetten Kabinetszaken
 • Begeleiding bij ceremoniële gebeurtenissen zoals bij bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders
 • Planning & organisatie van evenementen rondom Kabinetszaken
VACATURE SECRETARESSE? WWW.UCEDA.NLDIENSTENWERKERVARINGCONTACT MET UCEDA MANAGEMENT SUPPORT